Η εταιρεία Καραπαζβάντης ιδρύθηκε το 1992 και από τον πρώτο μήνα λειτουργίας της αναπτύσσει συνεχώς τις δραστηριότητες της, εμπλουτίζει το κατάστημα της με νέα είδη, ξεκινά συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες στην χώρα μας αλλά και στην ευρωπαϊκή ένωση.

Δεν στοχεύει μόνο στην επιχειρηματική επιτυχία αλλά στην κάλυψη αναγκών των καταναλωτών με προϊόντα εγκεκριμένα άριστης ποιότητας και την δημιουργία νέων θέσεων στην πόλη μας που έχει μεγάλο ποσοστό ανεργίας.

Για θέσεις εργασίας και αποστολή βιογραφικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Main Menu